Co się stanie, jeśli przypadkowo lub celowo zapomnimy o code review?