iTechArt logo
EN PL

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do Ciebie – jako użytkownika tej strony internetowej, oraz spółki iTechArt Group sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Polska, będącej właścicielem i dostawcą tej strony internetowej.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do przetwarzania wszelkich zebranych przez nas Danych oraz Danych udostępnionych przez Ciebie w związku z korzystaniem ze Strony.

Definicje

Prosimy o dokładne zapoznanie się z definicjami, które są przez nas stosowane w niniejszej Polityce prywatności:

Dane

Wszelkie informacje, które przesyłasz do iTechArt Group sp. z o.o. za pośrednictwem tej Strony, w tym Twoje Dane osobowe;

Dane osobowe

Informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania. Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie   imienia lub nazwiska, numeru identyfikacyjnego,  danych o lokalizacji,  identyfikatora internetowego lub poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii;

Pliki cookie

Małe pliki tekstowe, które umieszczamy na Twoim urządzeniu, gdy odwiedzasz strony internetowe, w tym Stronę i jej poszczególne podstrony. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i tego, jak ich używamy, przejdź do naszej „Polityki cookies”.

RODO

Ogólne Rozporządzenie dotyczące Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

iTechArt Group sp. z o.o.

iTechArt Group sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Zelwerowicza 41/2, 90-147 Łódź, Polska, KRS: 0000865089, NIP: 7252303560;

Użytkownik

Jakakolwiek osoba, która uzyskuje dostęp do Strony i odwiedza naszą Stronę;

Strona

Strona internetowa, którą właśnie odwiedzasz - https://www.itechart-group.pl/

Zastrzeżenia dotyczące prywatności

Niniejsza Polityka prywatności została stworzona w celu regulowania wyłącznie działań iTechArt Group sp. z o.o. i Użytkowników odwiedzających tę Stronę. Niniejsza Polityka prywatności nie jest powiązana z żadnymi innymi stronami internetowymi, do których można uzyskać dostęp z tej Strony, w tym w szczególności nie jest powiązana z linkami, które mogą być przez nas udostępniane do mediów społecznościowych.

Administratorem Twoich Danych osobowych jest: iTechArt Group sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Zelwerowicza 41/2, 90-147 Łódź, Polska, KRS: 0000865089, NIP: 7252303560.

Oznacza to, że iTechArt Group sp. z o.o. określa cele i sposób przetwarzania Twoich Danych, w tym Danych osobowych.

Dane, które zbieramy

Możemy zbierać następujące Dane, w tym Dane osobowe przesłane przez Ciebie przy użyciu tej Strony:

  1. Imię i nazwisko;
  2. Dane kontaktowe, takie jak adresy e-mail i numery telefonów;
  3. Rodzaj używanej przeglądarki internetowej i jej wersja (dane pobierane automatycznie);
  4. System operacyjny (dane pobierane automatycznie);
  5. Lista adresów URL zaczynająca się od strony odsyłającej, Twojej aktywności na tej Stronie i strony, na której aktywność się kończy (dane pobierane automatycznie).

W jaki sposób zbieramy Dane

Zbierając Twoje Dane, przestrzegamy zasad bezpieczeństwa i upewniamy się, że żadna osoba trzecia nie ma dostępu do Twoich Danych. 

Dane, które zbieramy, mogą być pozyskiwane przez nas w następujący sposób: 

Dane dostarczone przez Ciebie

iTechArt Group sp. z o.o. może gromadzić Twoje dane na wiele sposobów, między innymi wtedy, kiedy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem Strony, telefonicznie, e-mailem lub w inny sposób. 

W każdym przypadku gromadzimy Twoje Dane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Dane zbierane automatycznie

W trakcie wizyty na naszej Stronie, zbieramy automatycznie następujące Dane:

  1. Informacje o Twoich wizytach na Stronie. Informacje te pomagają nam ulepszać zawartość i nawigację na Stronie oraz obejmują daty odwiedzin, godzinę i częstotliwość, z jaką uzyskujesz dostęp do Strony oraz sposób, w jaki korzystasz z jej treści oraz wykorzystujesz jej funkcjonalność.
  2. Dane są zbierane automatycznie za pomocą plików cookie, zgodnie z ustawieniami plików cookie Twojej przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i tego, jak ich używamy, przejdź do naszej „Polityki cookies”.

Cele i podstawy przetwarzania Danych

Możemy wymagać udostępnienia niektórych lub wszystkich wskazanych powyżej Danych, abyśmy mogli świadczyć na Twoją rzecz powiązane usługi, bądź umożliwić Ci prawidłowe korzystanie z naszej Strony. 

W szczególności gromadzone przez nas Dane mogą być przez nas przetwarzane na następujących podstawach i we wskazanych poniżej celach:

  1. Prowadzenie dokumentacji wewnętrznej;
  2. Ulepszanie naszej Strony internetowej;
  3. Udostępnianie za pośrednictwem poczty elektronicznej szczegółowych informacji o naszych usługach opisanych na naszej Stronie, które mogą Cię zainteresować.

Możemy przetwarzać Twoje Dane w powyższych celach, jeśli uznamy, że jest to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 f RODO). W każdym przypadku przetwarzamy Twoje Dane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, możesz skontaktować się z nami. Więcej szczegółów znajdziesz w punkcie „Twoje prawa”.

Dodatkowo w zakresie dotyczącym prowadzenia rekrutacji za pośrednictwem naszej Strony, zbieramy Twoje Dane z uwagi na:

Nie zbieramy danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres lub numer telefonu, chyba że celowo udostępnisz te Dane za pośrednictwem formularza „Skontaktuj się z nami” i/lub formularza „Prześlij CV” i wyrazisz na to wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W takim przypadku będziemy gromadzić Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, adres (opcjonalnie) i numer telefonu (opcjonalnie). 

Wykorzystamy te dane, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie, a następnie wysłać Ci e-maile promocyjne lub informacyjne. Jeśli nie chcesz otrzymywać takich e-maili, w wiadomości zostanie umieszczona opcja rezygnacji z subskrypcji.

Informujemy, że w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może zostać wycofana w dowolnym momencie.

Udostępnianie Danych

Udostępniając nam swoje Dane, wyrażasz zgodę na przekazywanie, udostępnianie, przechowywanie i przetwarzanie Twoich Danych, w tym przez podmioty z grupy kapitałowej do której należy iTechArt Group sp. z o.o. (iTechArt Group) oraz przez podmioty z których usług korzystamy w zakresie między innymi obsługi kadrowo–płacowej, prawnej, z zakresu IT i innym, jeżeli wymaga tego realizacja celu przetwarzania danych.

Ponieważ niektóre kraje, w których w których znajduje się siedziba podmiotów z grupy iTechArt Group, nie mają jeszcze odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, stosujemy wszystkie wymagane instrumenty, aby zapewnić, że zbierane przez nas Dane są udostępniane w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami (w tym mając na uwadze treść Standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską).

Przekazywanie Danych poza EOG

iTechArt Group to międzynarodowa grupa firm. Aby zapewnić Ci lepszą obsługę, możemy udostępniać Twoje Dane naszym firmom, które znajdują się poza krajem, w którym mieszkasz, w tym poza EOG.

Bezpieczeństwo Danych

Używamy środków technicznych i organizacyjnych, aby chronić Twoje Dane. Przechowujemy Twoje Dane na zabezpieczonych serwerach i zapewniamy ich bezpieczeństwo. Nasze środki techniczne i organizacyjne obejmują środki postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia zasad dotyczących bezpieczeństwa Danych. Jeśli podejrzewasz jakiekolwiek nadużycie, utratę lub nieautoryzowany dostęp do Twoich Danych, niezwłocznie nas o tym powiadom, kontaktując się z nami za pośrednictwem tego adresu e-mail: hello@itechart-group.pl.

Okres przetwarzania Danych

Twoje Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

Pamiętaj, że nawet w przypadku usunięcia przez nas Twoich Danych, mogą one pozostać na nośnikach kopii zapasowych lub archiwalnych ze względów prawnych, podatkowych lub regulacyjnych.

Twoje prawa

Zgodnie z przepisami RODO przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich Danych osobowych:

Jeżeli Twoje Dane są przetwarzane na podstawie zgody:

Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany sposobem, w jaki rozpatrujemy skargę dotyczącą Twoich Danych osobowych, możesz skierować skargę do odpowiedniego organu ochrony danych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Dane kontaktowe PUODO można znaleźć na stronie internetowej pod adresem https://uodo.gov.pl/.

Zmiany Polityki prywatności

Możemy zmieniać i na bieżąco weryfikować niniejszą Politykę prywatności według potrzeb oraz własnego uznania. Kiedy to zrobimy, zmienimy zaktualizowaną datę na dole tej strony. 

Zachęcamy wszystkich Użytkowników do częstego sprawdzania tej strony pod kątem wszelkich zmian, aby być na bieżąco z informacjami o tym, w jaki sposób przetwarzamy udostępnione nam dane osobowe. 

Ostatnia aktualizacja: 28/05/2021.